Jic biznesa inkubators

Agris Ķipurs

Agris Ķipurs

Vadītājs

Biogrāfija:

Agris Ķipurs ir JIC biznesa inkubatora dibinātājs. Inkubatora vadītājs ikdienā strādā ne tikai ar pašas organizācijas attīstību, kvalitātes un kapacitātes paaugstināšanu, bet aktīvi konsultē arī Jelgavas inkubatora uzņēmumus biznesa modeļu izstrādē un finansējuma piesaistē uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Ar izcilību beidzis International University Concortdia Audentes, kurā apguva biznesa vadību ar specializāciju finansēs, un strādājis Latvijas Bankā, kur vadījis Starptautiskā Valūtas fonda projektu Latvijā, kura mērķis bija ieviest vienotu salīdzinošo rādītāju metodiku Latvijā finanšu stabilitātes raksturošanai starpvalstu līmenī.