Jic biznesa inkubators

Jana Dumbre

Jana Dumbre

Lietvedība

Biogrāfija:

Jana Dumbre rūpējas par kārtību un labu darba atmosfēru JIC biznesa inkubatora Aizkraukles birojā. Viņas ikdiena – darbs ar cilvēkiem un dokumentiem, pieteikumu pieņemšana un tikšanos organizēšana.

Janai ir desmit gadu pieredze klientu apkalpošanas, pārdošanas un lietvedības jomās, kas šobrīd veiksmīgi tiek likta lietā, organizējot Aizkraukles nodaļas darbu.