Jic biznesa inkubators

Maruta Vītiņa

Maruta Vītiņa

Patentpilnvarotais

Biogrāfija:

Maruta Vītiņa ir Latvijas un Eiropas patentpilnvarotā. Intelektuālā īpašuma jomā strādā jau no 1983. gada un specializējas izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu jomā.

Beigusi Latvijas Universitāti ķīmijas specialitātē un Latvijas Universitātē ieguvusi Maģistra grādu ķīmijā. Vēl ir ieguvusi speciālo izglītību rūpnieciskā īpašuma nozarē (patentziņa kvalifikācija, 1986, Maskavas Patentu darba institūtā).

Kvalificēta Latvijas patentpilnvarotā kopš 2001. gada. Kopš 2002. gada Latvijas Patentpilnvaroto asociācijas biedre. Eiropas patentpilnvarotā preču zīmju un dizainparaugu lietās kopš 2004. gada, Eiropas patentpilnvarotā patentu lietās kopš 2005. gada.

Aktīva dalībniece un lektore dažādās semināros un citos pasākumos, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu.